ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها نفت تهران
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
وحید حمدی نژاد مدافع 1.10 % 8.8 3 118
رسول نویدکیا میانی 1.44 % 8.6 3 107
رضا نوروزی مهاجم 12.64 % 8.2 3 109
وریا غفوری میانی 6.73 % 8.1 3 120
احمد آل نعمه مدافع 4.46 % 8.1 0 112
هادی نوروزی مهاجم 0.60 % 7.2 3 53
وحید امیری مدافع 16.93 % 7.1 0 122
حسین ابراهیمی میانی 0.95 % 7.1 2 72
علیرضا عزتی کرامت میانی 0.21 % 6.8 3 75
کمال کامیابی نیا میانی 1.85 % 6.6 3 86
علیرضا بیراوند دروازه بان 32.59 % 5.9 7 124
علی قربانی مهاجم 1.04 % 5.7 1 72
مجتبی شیری میانی 0.18 % 5.7 0 15
وحید شیخ ویسی دروازه بان 0.09 % 5.4 0 0
محمدامین حاج محمدی مدافع 37.75 % 5.2 0 108
حمید بوحمدان میانی 0.23 % 4.3 0 21
مرتضی پورعلی گنجی میانی 8.12 % 4.1 3 57
بهمن کاملی مدافع 1.61 % 4.1 0 23
آرش رضاوند میانی 0.04 % 4.1 2 12
میلاد نــوری میانی 0.00 % 4.0 0 4
بهرام دباغ میانی 0.62 % 4.0 1 2
علی نوریان مدافع 0.11 % 4.0 0 1
حسین امامیان مهاجم 6.84 % 4.0 0 0
میلاد کرمانی مقدم میانی 3.98 % 4.0 0 0
محمد منصوری میانی 1.15 % 4.0 0 0
رحیم مهدی زهیوی میانی 0.69 % 4.0 0 0
مصطفی مهدوی مهاجم 0.47 % 4.0 0 0
حمید طاهری فرد مهاجم 0.45 % 4.0 0 0