ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها نفت تهران
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
حسین آشنا دروازه بان 1.05 % 9.9 8 140
مارسیو خوزه نارسیو میانی 1.52 % 7.9 4 95
مهدی محمدزاده میانی 0.12 % 7.9 0 86
حمیدرضا فتحی مدافع 0.23 % 7.5 6 95
محمدحسین مهرآزما میانی 0.00 % 7.5 0 81
خلدون ابراهیم محمد مدافع 1.05 % 6.6 0 75
ژورسيلى فریرا مهاجم 3.03 % 6.5 5 77
علیرضا عزتی کرامت میانی 0.23 % 6.4 4 67
بهمن طهماسبی مهاجم 1.05 % 5.6 5 52
علی اکبر صغیری مهاجم 0.35 % 5.6 0 47
مرتضی ایزدی میانی 0.00 % 5.6 0 34
هادی رکابی مهاجم 0.23 % 5.5 0 45
میثم آقابابایی مدافع 0.47 % 5.2 6 52
حسین امامیان مهاجم 0.35 % 5.0 3 52
سیامک کوروشی میانی 0.35 % 5.0 4 52
مهدی رفیعی میانی 0.00 % 5.0 4 46
سجاد فیض الهی میانی 0.82 % 4.6 2 40
محمد رضا ناصحی مهاجم 5.13 % 4.6 2 38
محمدرضا نیک نهال میانی 0.70 % 4.6 1 32
محمدامین حاج محمدی میانی 0.58 % 4.6 0 31
مرتضی پورعلی گنجی میانی 2.22 % 4.1 4 36
اسماعیل امیرشیرازی مدافع 0.23 % 3.8 0 10
فرید قزوان مهاجم 0.35 % 3.6 0 11
سيامک کوهنورد میانی 1.17 % 3.4 0 13
سپهر محمدصادق مدافع 1.05 % 3.3 0 8
داریوش میکائیلی مهاجم 0.47 % 3.3 0 8
امیر رضا خان محمدی میانی 2.22 % 3.1 0 4