ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها فولاد خوزستان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
ساسان انصاری میانی 3.49 % 9.0 8 135
علیرضا سلیمی دروازه بان 0.54 % 9.0 3 83
ماتیاس چاگو میانی 2.96 % 8.7 3 106
اسماعیل شریفات میانی 3.24 % 8.3 0 57
لئونارد مساریچ مدافع 0.84 % 8.1 0 68
امیرحسین فشنگچی میانی 0.60 % 7.3 1 67
مهرداد طهماسبی دروازه بان 0.17 % 7.0 0 25
حسین ابراهیمی میانی 1.00 % 6.9 3 79
امید خالدی مدافع 1.05 % 6.9 3 78
مهدی بدرلو میانی 0.46 % 6.7 0 49
مهرداد جماعتی مدافع 2.18 % 6.6 0 31
مهرداد بایرامی مهاجم 0.10 % 6.0 0 24
اکبر ایمانی میانی 0.25 % 5.9 3 61
بهمن کاملی مدافع 1.44 % 5.8 2 87
احمد عبدالله زاده میانی 0.03 % 5.7 3 22
دورگه کوئه ماها مهاجم 0.12 % 5.6 1 33
محمد اهل‌شاخه مدافع 8.79 % 5.0 3 85
عبدالله ناصری مدافع 0.53 % 4.2 3 50
محمود مطلق زاده میانی 0.11 % 4.0 3 37
محمدرضا خانزاده مدافع 2.69 % 4.0 0 30
هادی حبیبی‌نژاد مهاجم 2.32 % 4.0 0 19
یوسف وکیا مدافع 12.28 % 4.0 1 11
بهمن جهان‌تیغ مهاجم 0.45 % 4.0 0 5
امین جهان کهن میانی 0.04 % 4.0 0 1
رضا احمدی مدافع 1.52 % 4.0 0 0
سینا مریدی میانی 0.28 % 4.0 0 0
علی سیناربانی مهاجم 0.11 % 4.0 0 0