ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها فولاد خوزستان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
احمد آل نعمه مدافع 0.51 % 9.9 12 57
محمد قاضی مهاجم 0.14 % 9.8 0 36
اسماعیل شریفات میانی 12.53 % 9.7 4 128
محسن مسلمان میانی 0.50 % 9.4 1 45
مهرداد جماعتی مدافع 6.09 % 9.1 0 106
بختیار رحمانی میانی 0.46 % 8.5 0 0
لئونارد مساریچ مدافع 21.45 % 8.3 6 119
سروش رفیعی میانی 21.66 % 7.4 0 85
آلویس نانگ مهاجم 3.85 % 7.4 6 75
علیرضا سلیمی دروازه بان 36.29 % 7.3 7 135
امید خالدی مدافع 0.89 % 7.3 6 67
ماتیاس چاگو میانی 4.88 % 7.2 4 103
مهدی بدرلو میانی 1.54 % 6.8 3 91
ساسان انصاری میانی 16.77 % 6.7 3 102
ایوب والی مدافع 4.98 % 6.7 0 64
آرش افشین مهاجم 1.60 % 6.1 0 0
یوسف وکیا مدافع 25.92 % 5.9 6 107
بهمن کاملی مدافع 1.26 % 5.6 0 31
شهاب کرمی میانی 1.22 % 5.2 0 17
ارشاد یوسفی دروازه بان 0.66 % 5.1 0 5
برایان بکلس مدافع 0.20 % 5.0 0 0
احمد عبدالله زاده میانی 2.62 % 4.9 0 53
رضا احمدی مدافع 0.00 % 4.1 5 15
هادی حبیبی‌نژاد مهاجم 0.60 % 4.0 3 11
علی سیناربانی مهاجم 0.39 % 4.0 0 11
سروش سعیدی مدافع 2.95 % 4.0 0 6
بهمن جهان‌تیغ مهاجم 1.20 % 4.0 1 5
ولید مشاعی زاده مهاجم 0.34 % 4.0 0 1
سینا مریدی میانی 0.01 % 4.0 0 1
محمد اهل‌شاخه مدافع 1.66 % 4.0 0 0
مهدی نیایش پور مهاجم 0.67 % 4.0 0 0