ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها فولاد خوزستان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
بختیار رحمانی میانی 5.94 % 9.3 4 145
مهدی نوری میانی 0.76 % 9.1 4 129
مهرداد جماعتی مدافع 2.40 % 8.9 5 116
ارشاد یوسفی دروازه بان 0.61 % 8.3 8 89
عباس پورخسروانی مهاجم 0.13 % 7.5 0 66
اسماعیل شریفات میانی 10.04 % 7.2 4 117
عبداله کرمی مدافع 19.53 % 6.6 0 102
آرش افشین مهاجم 10.81 % 6.6 3 96
ایوب کلانتری میانی 1.10 % 6.4 0 78
لوسیانو پریرا مندز مهاجم 15.05 % 5.5 3 139
علیرضا سلیمی دروازه بان 0.26 % 5.5 0 25
ایوب والی مدافع 7.83 % 4.9 6 96
روبرتو نه دوس میانی 0.17 % 4.8 1 14
مهدی امیرآبادی مدافع 8.41 % 4.5 0 68
میثم کریمی مدافع 0.36 % 4.4 0 4
لئاندرو پادوانی سلین مدافع 2.82 % 4.3 6 79
امید خالدی مدافع 0.86 % 4.3 6 64
سروش رفیعی میانی 0.28 % 4.1 1 25
شهاب کرمی میانی 3.71 % 4.0 4 83
ساسان انصاری میانی 0.59 % 4.0 1 26
محمد رشید مظاهری دروازه بان 2.08 % 4.0 0 14
وفا هخامنشی مدافع 0.06 % 4.0 0 10
کلودیو یونسکو میانی 0.60 % 4.0 0 9
وحید مرادی مدافع 0.66 % 4.0 0 2
طالب ریکانی مهاجم 0.54 % 4.0 0 2
خیر اله ویسی مدافع 0.84 % 4.0 0 0
ادریس کوچکی میانی 0.35 % 4.0 0 0
مهدی نیایش پور مهاجم 0.02 % 4.0 0 0
امیر شرفی میانی 0.00 % 4.0 0 0