ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها صبای قم
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمد امین آرام طبع مدافع 0.82 % 8.8 3 115
امیرحسین صادقی مدافع 4.99 % 8.5 2 114
اکبر صادقی میانی 0.23 % 8.3 3 53
ابوالفضل ابراهيمى میانی 0.69 % 8.2 5 111
حامد لک دروازه بان 1.95 % 8.1 0 95
محمد قاضی مهاجم 3.40 % 7.2 7 93
جلال الدین علی محمدی مهاجم 2.46 % 7.1 0 78
فرید بهزادی کریمی مهاجم 0.99 % 6.6 3 70
فرشید باقری میانی 0.12 % 6.2 0 78
مسعود حق جو مدافع 0.69 % 5.9 3 66
فیلیپه ماچادو مدافع 9.99 % 5.7 2 100
کریم اسلامی میانی 1.27 % 5.4 3 83
پیام صادقیان میانی 0.96 % 5.4 0 23
سامان آقازمانی مدافع 1.00 % 4.9 3 35
میلاد فراهانی دروازه بان 2.73 % 4.6 1 30
محمد اوسانی مهاجم 0.58 % 4.3 0 43
داوود بهادری مدافع 0.44 % 4.2 0 31
محمدرضا بائوج رضایی میانی 0.01 % 4.1 1 19
رضا حقیقی شاندیز میانی 4.75 % 4.0 0 20
مهدی حسینی مهاجم 0.06 % 4.0 0 6
امید قربانی مدافع 0.49 % 4.0 0 2
اوسب چاخاشویلی میانی 0.04 % 4.0 0 2
جهانبخش ذبیحی طاهر مدافع 0.02 % 4.0 0 2
سعید قمی میانی 0.06 % 4.0 0 1
نیما داغستانی مدافع 1.07 % 4.0 0 0
میلاد نــوری میانی 0.60 % 4.0 0 0
محمد قدرتی پور دروازه بان 0.58 % 4.0 0 0
محسن کرمی میانی 0.51 % 4.0 0 0
حسین کوشکی مدافع 0.42 % 4.0 0 0
سجاد کرمان مهاجم 0.15 % 4.0 0 0