ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها صبای قم
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
مهرداد طهماسبی دروازه بان 0.98 % 9.4 2 115
ایوب کلانتری میانی 1.99 % 8.2 3 96
پیروز قربانی مدافع 1.24 % 7.7 0 77
هادی شکوری مدافع 2.03 % 7.5 2 87
حسین بادامکی میانی 0.92 % 7.4 3 100
ابوالفضل ابراهيمى میانی 0.54 % 7.2 3 94
جلال الدین علی محمدی مهاجم 0.82 % 7.0 3 92
روزبه چشمی مدافع 3.27 % 6.9 2 90
محمد امین آرام طبع مدافع 2.77 % 6.6 1 94
سید احمد مهدی زاده میانی 0.29 % 6.6 0 32
احمد حسن زاده مهاجم 2.19 % 6.2 0 52
مسعود حق جو مدافع 1.43 % 5.8 0 56
سعید مهدی پور مدافع 0.11 % 5.8 2 30
محمد اوسانی مهاجم 0.02 % 5.4 1 19
جواد کاظمیان مهاجم 0.38 % 4.9 0 23
مارکو اورلیو آیوبل مهاجم 1.31 % 4.7 0 52
حسین کوشکی مدافع 0.43 % 4.7 2 40
وحید علی آبادی میانی 1.25 % 4.5 3 47
فرشید باقری میانی 0.12 % 4.3 0 39
میلاد فراهانی دروازه بان 0.80 % 4.1 0 15
آمبونو آچیله مهاجم 1.56 % 4.0 0 26
امید قربانی مدافع 11.45 % 4.0 0 13
داوود بهادری مدافع 1.40 % 4.0 1 9
حمیدرضا کاظمی میانی 1.69 % 4.0 0 8
محمد برج لو مدافع 0.79 % 4.0 0 4
قاسم اکبری مهاجم 0.04 % 4.0 0 4
محسن کرمی میانی 0.01 % 4.0 1 4
محمد حیدری شیله مهاجم 0.06 % 4.0 0 3
آرام عباسی میانی 0.06 % 4.0 0 3
اوسب چاخاشویلی مهاجم 0.01 % 4.0 0 2
محمد قدرتی پور دروازه بان 1.60 % 4.0 0 0
سجاد کرمان مهاجم 0.73 % 4.0 0 0
میلاد نــوری میانی 0.53 % 4.0 0 0