ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها صبای قم
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محسن فروزان دروازه بان 1.32 % 7.6 2 63
میثم مجیدی مدافع 0.20 % 7.3 3 34
حمیدرضا دیوسالار میانی 0.05 % 7.1 3 67
امید نظامی پور میانی 0.03 % 6.9 0 42
امید جهانبخش میانی 1.95 % 6.4 3 77
قاسم دهنوی میانی 0.30 % 6.4 1 63
مهران امیری میانی 0.05 % 6.2 3 67
غلامرضا عنایتی مهاجم 2.85 % 6.2 3 64
کیوان امرایی مهاجم 3.05 % 6.1 3 103
میرهانی هاشمی مدافع 0.93 % 6.1 2 78
مهرداد بایرامی مهاجم 0.09 % 6.0 1 29
احمد حسن زاده مهاجم 0.50 % 5.9 5 69
حنیف عمران زاده مدافع 3.19 % 5.5 2 53
منصور تنهایی مهاجم 0.05 % 5.3 1 16
محمدرضا بائوج رضایی میانی 0.03 % 4.5 0 17
علیرضا رمضانی میانی 0.10 % 4.4 0 3
مهدی حسینی مهاجم 7.31 % 4.3 3 81
میلاد ابطحی مدافع 0.27 % 4.3 0 42
داوود بهادری مدافع 0.26 % 4.1 0 19
مجید علیاری میانی 0.05 % 4.1 0 14
پویا سیف پناهی مدافع 18.00 % 4.0 0 36
علی فاطمی مهاجم 0.19 % 4.0 0 19
محمد باقر صادقی دروازه بان 0.37 % 4.0 0 9
عرفان بادی مدافع 0.32 % 4.0 0 3
مهدی محمدزاده میانی 0.06 % 4.0 0 1
محسن کرمی میانی 0.87 % 4.0 0 0
محمد قدرتی پور دروازه بان 0.76 % 4.0 0 0