ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها سپاهان اصفهان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
محمدرضا خلعتبری مهاجم 7.69 % 11.7 3 120
لوسیانو پریرا مندز مهاجم 9.52 % 11.5 3 131
هادی عقیلی مدافع 5.84 % 10.4 6 99
احسان حاج صفی میانی 3.20 % 10.2 6 88
عبداله کرمی مدافع 8.87 % 10.0 6 122
رحمان احمدی دروازه بان 1.15 % 9.6 0 53
مهدی شریفی مهاجم 20.60 % 9.1 11 133
وریا غفوری میانی 5.89 % 9.0 4 98
رسول نویدکیا میانی 0.71 % 8.8 1 79
حسین پاپی میانی 1.79 % 8.4 1 86
محرم نویدکیا میانی 1.35 % 7.8 6 37
شجاع خلیل زاده مدافع 2.79 % 7.3 0 33
شهاب گردان دروازه بان 6.53 % 6.8 6 62
محمد علی احمدی مدافع 0.77 % 6.8 0 41
جواهير سوکای مهاجم 4.60 % 6.6 1 34
علی حمودی مدافع 1.35 % 6.6 0 8
فوزیل موسایف میانی 0.38 % 6.5 4 48
مارسیو پاسوس میانی 0.01 % 5.5 0 3
علی کریمــی میانی 4.25 % 5.4 4 50
سعید قایدی فر مدافع 3.48 % 4.0 0 29
امیر حسین کریمی مهاجم 1.46 % 4.0 0 19
محمدحسین مرادمند مدافع 1.97 % 4.0 0 18
حسین فاضلی مهاجم 1.18 % 4.0 0 6
میلاد سرلک میانی 3.22 % 4.0 0 1
عرفان مفتول کار مهاجم 0.09 % 4.0 0 1
مهدی امینی دروازه بان 6.72 % 4.0 0 0
آرمین سهرابیان مدافع 1.58 % 4.0 0 0