ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها سپاهان اصفهان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
احسان حاج صفی میانی 1.31 % 10.9 -1 57
محمدرضا خلعتبری مهاجم 22.50 % 10.7 11 170
امید ابراهیمی میانی 9.20 % 9.9 0 141
محرم نویدکیا میانی 18.99 % 8.3 0 140
فرشید طالبی مدافع 10.67 % 8.2 2 123
محمد غلامی مهاجم 0.78 % 8.0 5 48
شهاب گردان دروازه بان 2.68 % 7.6 2 77
محمد علی احمدی مدافع 1.49 % 7.4 0 96
محسن ایران نژاد مدافع 0.78 % 6.4 2 30
رادومیر جالوویچ مهاجم 6.00 % 6.0 5 73
جواهير سوکای مهاجم 17.41 % 5.5 1 118
احمد جمشیدیان میانی 6.45 % 5.5 0 62
میلان سوشاک مدافع 1.13 % 5.2 2 32
محمد باقر صادقی دروازه بان 5.11 % 4.6 0 46
امین جهان عالیان میانی 1.07 % 4.3 1 64
مهدی جعفرپور میانی 1.00 % 4.1 0 34
ابوالحسن جعفری مدافع 17.35 % 4.0 2 75
حسین پاپی میانی 4.86 % 4.0 3 75
اروین بولکو میانی 1.51 % 4.0 3 65
محمدحسین مرادمند مدافع 0.26 % 4.0 0 2
اکبر ایمانی میانی 1.07 % 4.0 0 0
ایمان کیانی مدافع 0.87 % 4.0 0 0
محمد محمود وند دروازه بان 0.20 % 4.0 0 0
حمیدرضا کاظمی میانی 0.00 % 4.0 0 0