ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها سپاهان اصفهان
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
سید جلال حسینی مدافع 35.15 % 10.0 6 125
محسن بنگر مدافع 11.87 % 9.2 6 119
رحمان احمدی دروازه بان 9.96 % 8.6 8 169
محرم نویدکیا میانی 9.92 % 7.0 4 96
فابیو جانو آریو میانی 33.11 % 6.9 4 124
امید ابراهیمی میانی 11.06 % 6.8 4 132
هاشم بیگ زاده مدافع 6.58 % 6.7 0 111
سید مهدی سید صالحی مهاجم 6.16 % 6.5 2 116
احمد جمشیدیان میانی 2.53 % 6.4 1 60
هادی تامینی مدافع 1.67 % 6.2 0 55
عماد محمد رضا مهاجم 20.80 % 6.0 0 98
حسن اشجاری مدافع 7.07 % 5.9 5 79
مهدی کریمیان میانی 4.11 % 5.8 4 116
برونو سزار کورئا مهاجم 8.86 % 5.1 3 71
جواهير سوکای مهاجم 0.74 % 4.9 3 31
مهدی جعفرپور میانی 0.54 % 4.8 1 52
میلوراد یانوش مهاجم 0.97 % 4.7 0 34
فرزاد حاتمی مهاجم 0.07 % 3.7 0 2
حسن جعفری میانی 0.88 % 3.5 4 82
مهدی نصیری مهاجم 0.55 % 3.5 0 18
سید رضا ناصحی میانی 0.53 % 3.5 0 16
حسین پاپی میانی 1.77 % 3.5 0 14
اکبر ایمانی مدافع 0.71 % 3.5 0 10
رضا محمدی دروازه بان 2.01 % 3.5 0 9
محمدحسن رجب زاده مهاجم 0.44 % 3.5 0 4
ایمان کیانی مدافع 0.00 % 3.5 0 2
حمیدرضا کاظمی میانی 0.00 % 3.5 0 1