ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها سایپا کرج
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
کریم انصاری فرد مهاجم 51.29 % 10.9 6 183
پیروز قربانی مدافع 3.60 % 8.9 2 106
ابراهیم صادقی میانی 2.15 % 8.0 8 119
مهدی خیری میانی 0.84 % 7.0 0 95
عباس محمدرضایی مهاجم 0.36 % 7.0 0 84
امین منوچهری مهاجم 1.02 % 6.4 0 92
حسین آشنا دروازه بان 0.49 % 6.4 2 14
مرتضی ابراهیمی مدافع 0.89 % 6.0 0 84
مجید ایوبی مدافع 0.28 % 6.0 2 74
روزبه شاه علی دوست میانی 0.38 % 6.0 2 66
میلاد غریبی مهاجم 0.83 % 5.5 2 82
مجید غلام نژاد مدافع 2.91 % 5.4 2 96
علیرضا لطیفی مدافع 0.16 % 5.1 0 63
جابر انصاری میانی 0.15 % 5.1 1 26
محمد منصوری میانی 0.23 % 5.1 0 19
وحید مهدی خانی دروازه بان 6.38 % 4.4 0 126
شعیب امیری میانی 0.00 % 3.8 0 3
سجاد شهباززاده مهاجم 0.90 % 3.7 3 63
مهدی ترکمان میانی 0.00 % 3.6 1 1
اسحاق سبحانی میانی 0.58 % 3.5 3 75
حامد شیری مدافع 0.36 % 3.5 2 24
علی زینالی مدافع 0.64 % 3.5 0 14
رضا خالقی فرد مهاجم 1.33 % 3.5 0 8
جواد آشتیانی میانی 1.24 % 3.5 0 3
امید روانخواه میانی 2.52 % 3.5 0 2
نادر هوشیار میانی 0.00 % 3.5 0 1
سعید بیگی میانی 0.53 % 3.5 0 0
رضا محمودی مدافع 0.19 % 3.5 0 0
مصطفی علی حق دوست میانی 0.11 % 3.5 0 0